Milashkas logo

Kullar

Föddes: 2 Nov 2015 av CH S*Milashka's Iskra
 

Föddes: 4 Nov 2015 av GIC S*Kitezj-Grad Garmoshka
 

Föddes: 20 Nov 2015 av S*Milashka's Nikolena
 

Föddes: 11 Jul 2016 av S*Milashka's Panochka
 

Föddes: 9 Mar 2017 av CH S*Milashka's Iskra
 

Föddes: 14 Dec 2017 av NO* Heggdalkatten Hera
 

Föddes: 29 Jun 2018 av S*Milaskas Tatianka